لیست قیمت کامپیوتر الغدیر

دسته بندی:
محصولات در هر صفحه:
تصویر نام مدل امتیاز قیمت موجودی انبار تعداد درخواستی عملیات
no_image
Intel Core-2-Duo-E6750-Socket 775-TRY CPU-I-32 0 * تماس بگیرید (به دلیل نوسان قیمت) 0
no_image Intel Core-2-Duo-E7200-Socket 775-TRY CPU-I-19 0 * تماس بگیرید (به دلیل نوسان قیمت) 0
no_image Intel Core-2-Duo-E7300-Socket 775-TRY CPU-I-33 0 * تماس بگیرید (به دلیل نوسان قیمت) 0
no_image
Intel Core-2-Duo-E8200-Socket 775-TRY CPU-I-34 0 * تماس بگیرید (به دلیل نوسان قیمت) 0
no_image
Intel Core-2-Duo-E8300-Socket 775-TRY CPU-I-56 0 * تماس بگیرید (به دلیل نوسان قیمت) 0